Logo

Cilj projekta

dvig ozaveščenosti in poznavanja shem kakovosti

Cilj triletnega programa Evropske sheme kakovosti – jamstvo za kakovost je dvig ozaveščenosti in poznavanja shem kakovosti Evropske unije.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije, njegova poglavitna cilja pa sta promocija evropskih shem kakovosti ter promocija kraških mesnin s poudarkom na kraškem pršutu, ki skupaj s kraškim zašinkom in kraško panceto nosi evropski simbol kakovosti – zaščitena geografska označba.

Skozi zaščitene izdelke s področja slovenskega Krasa bomo predstavili sheme kakovosti Evropske unije kot relevantno, merodajno in prepoznavno označevanje izdelkov, ki potrošnikom zagotavljajo pristnost in vrhunsko kakovost.

Specifične značilnosti in posebnosti kraških mesnin bodo primarno predstavljene skozi zgodbo o kraškem pršutu.

Nosilec projekta

GIZ Mesne industrije Slovenije

Nosilec projekta:
Gospodarsko interesno združenje
Mesne industrije Slovenije

Naslov:
Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenija

Kontakt:
giz.mi@siol.net
tel. 01 565 9245).

Gospodarsko interesno združenje (GIZ) Mesne industrije Slovenije je neodvisna in samostojna pravna oseba, ki je od leta 1999 dalje aktivno vpeta v dogajanje na slovenskem trgu mesa in mesnih izdelkov. V skladu s 563. členom Zakona o gospodarskih družbah GIZ deluje kot neprofitna organizacija, katere cilj je pospeševati pridobitno dejavnost članov ter izboljševati in povečevati rezultate panoge.

Osnovna dejavnost GIZ-a je zastopanje interesov članic, oblikovanje stališč in predlogov v odnosu do državnih organov, med deležniki v mesno predelovalni verigi in sodelovanje z nevladnimi organizacijami in evropskimi panožnimi zvezami.

GIZ Mesne industrije Slovenije je gospodarsko združenje odprtega tipa. Vanj se lahko včlanijo pravne osebe, katerih osnovna dejavnost je zakol živine ter proizvodnja in predelava mesa in mesnih izdelkov. Članice se pred pristopom zavežejo, da bodo spoštovale KODEKS članstva, ki zagotavlja, da bodo trajnostno gradile ugled slovenske mesne panoge, spoštovale visoke etične, trženjske in kvalitativne standarde in bodo vrednote, na katerih temelji zaupanje potrošnikov, postavile na najvišje mesto vrednostne lestvice.