Logo

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »Kraški pršut. Ponosni, da je naš. Lahko je tudi vaš.« oktober 2019

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

»Kraški pršut. Ponosni, da je naš. Lahko je tudi vaš.«

 

OPOZORILO: S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih pogojih in pravilih sodelovanja v nagradni igri »Kraški pršut. Ponosni, da je naš. Lahko je tudi vaš.«.

 

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1 Skladno s temi Splošnimi pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri prireja Gospodarsko interesno združenje (GIZ) Mesne industrije Slovenije, nagradno igro »Kraški pršut. Ponosni, da je naš. Lahko je tudi vaš.«. (v nadaljevanju nagradna igra).

1.2 Opis nagradne igre ter Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na www.kraski-prsut.eu.

1.3 Nagradna igra bo potekala na spletni strani www.kraski-prsut.eu in družbenem omrežju Facebook https://www.facebook.com/GIZkraskiprsut/ (nakup izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri) od 11. 10. 2019 do vključno 6. 11. 2019 do 07. ure.

 

 1. DEFINICIJE POJMOV

2.1 Organizator nagradne igre je Gospodarsko interesno združenje (GIZ) Mesne industrije Slovenije, Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenija. Izvajalec nagradne igre je Studio Marketing International, marketinška agencija, d.o.o., Podmilščakova ulica 25, 1000 Ljubljana, Slovenija.

2.2 Splošni pogoji in pravila nagradne igre definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci lahko sodelujejo v nagradni igri.

2.3 Udeleženec nagradne igre in/ali nagrajenec je lahko le polnoletna fizična oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri, se strinja s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre ter poda točne osebne podatke v vseh korakih nagradne igre in prevzema nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in izvajalca nagradne igre ter zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Otroci in mladoletni lahko sodelujejo s privolitvijo staršev.

 

 1. POTEK NAGRADNE IGRE

3.1 Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec nagradne igre poznati Splošne pogoje in pravila nagradne igre in se z njimi strinjati. Sodelovanje v nagradni igri se šteje kot potrditev, da udeleženec nagradne igre pozna in se strinja s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre.

3.2 V nagradni igri lahko udeleženec sodeluje na dva načina:

 1. Prek spletne strani www.kraski-prsut.eu: udeleženec nagradne igre mora obiskati spletno stran www.kraski-prsut.eu/kraski-prsut/, si ogledati video ”EVROPSKA KAKOVOST. KRAŠKI PRŠUT. PONOSNI, DA JE NAŠ.”, ter odgovoriti na nagradno vprašanje: S čim pršutarji proti koncu sušenja namažejo površino pršuta? Odgovor mora poslati na e-naslov: lahkojetvoj@kraski-prsut.eu.
 2. Prek družbenega omrežja Facebook www.facebook.com/GIZkraskiprsut/:

Udeleženec se uvrsti v zaključno žrebanje v nagradni igri na naslednji način:

 • všečka objavo o nagradni igri in Facebook stran Festival kraškega pršuta,
 • deli objavo na svojem zidu,
 • v komentar doda 3 svoje prijatelje.

S sodelovanjem se udeleženec v nagradni igri strinja s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre ter daje izvajalcu nagradne igre dovoljenje za uporabo svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

3.3 Po koncu nagradne igre bo izžrebana 1 nagrada (celo stegno kraškega pršuta s kostjo), za katero se potegujejo vsi udeleženci, ki bodo v času trajanja nagradne igre pravilno odgovorili na nagradno vprašanje na spletni strani ali sodelovali prek Facebook strani Festival kraškega pršuta.

3.4 Vsak udeleženec nagradne igre lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. Če obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih elektronskih naslovov, Facebook profilov ali drugih osebnih podatkov, jo lahko izvajalec nagradne igre nemudoma in nepreklicno izključi iz nagradne igre.

3.5 Izmed vseh udeležencev nagradne igre, ki sodelujejo v nagradni igri po pogojih iz točke 3.2, bo 3-članska komisija (sestavljajo jo predstavniki organizatorja GIZ Mesne industrije Slovenije in izvajalca marketinške agencije Studio Marketing International) 6. novembra 2019 izžrebala nagrajenca. Nagrajenec bo s strani izvajalca nagradne igre o rezultatih žrebanja obveščen po elektronski pošti (na e-naslov, s katerim je sodeloval v nagradni igri) oziroma v zasebno sporočilo na Facebooku (na profil, s katerega je sodeloval). Objavljen bo na spletni strani www.kraski-prsut.eu in družbenem omrežju Facebook www.facebook.com/GIZkraskiprsut/ najpozneje v roku 8 dni po žrebanju.

 

 1. NAGRADA

4.1 Nagrado podarjajo proizvajalci, ki sodelujejo v projektu »Kraški pršut. Ponosni, da je naš.«.

4.2 Nagrada je celo stegno kraškega pršuta s kostjo.

4.3 Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

 

 1. OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV IN NAGRAJENCA

5.1 Nagrajenec glavne nagrade mora pred prejemom nagrade izvajalcu nagradne igre posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka). Nagrajenec se obvezuje izvajalcu sporočiti svojo davčno številko ter izrecno in brezpogojno dovoljuje izvajalcu, da njegove osebne podatke in davčno številko posreduje pristojnemu davčnemu organu za namen odmere dohodnine. Nagrajenec je do nagrade upravičen, če se pisno odzove v roku 21 dni od prejema obvestila organizatorja in javi vse podatke, potrebne za prevzem nagrade. Če organizator v navedenem času nagrajenčevega odgovora ne prejme, se šteje, da se je nagrajenec nagradi odpovedal.

5.2 Če nagrajenec ne navede pravilnih osebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnega koli drugega nadomestila.

5.3 Nagrajenec nagradne igre se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da se njegovo ime, priimek in kraj bivanja v primeru, da prejme nagrado, javno objavijo (na spletni strani www.kraski-prsut.eu in družbenem omrežju Facebook www.facebook.com/GIZkraskiprsut/). Prav tako dovoli objavo morebitnega foto in video materiala, ki bi nastal v času prejema oziroma koriščenja nagrade. Ime, priimek in kraj bivanja nagrajenca ter morebiten foto in video material s prejema in koriščenja nagrade lahko ostanejo javno objavljeni tudi po končanju koriščenja nagrade oz. tudi, če se nagrajenec nagradne igre odloči svoje sodelovanje v nagradni igri preklicati.

5.4 Nagrajenec nagradne igre se strinja, da na organizatorja nagradne igre prenese vse materialne avtorske pravice za pripravo morebitnega foto in video materiala, ki je nastal v času njegovega prevzema ali koriščenja nagrade. Z navedeno dodelitvijo in prenosom organizator nagradne igre pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do foto in video materiala. Organizator nagradne igre pridobi tudi univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakorkoli drugim, pridobljenim v času predaje in koriščenja nagrade brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno posredovanje foto in/ali video materiala, kot določi organizator nagradne igre po lastni presoji.

5.5 Nagrado bo predal organizator nagradne igre po predhodnem dogovoru z nagrajencem (osebno ali po pošti).

5.6 Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: – se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, – se ugotovi, da je udeleženec nagradne igre sodeloval v nagradni igri v nasprotju s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre.

 

 1. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

6.1 Nagrajenec nagradne igre dovoljuje javno objavo svojega imena, priimka in kraja bivanja.

6.2 S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov (to je zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje), skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007UPB1). Organizator bo podatke, ki jih pridobi od sodelujočih v nagradni igri, uporabljal izključno za naslednje namene: • izvedba nagradne igre; • komuniciranje v zvezi z izvedbo nagradne igre s sodelujočimi po e-sporočilih; • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre in v e- sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim v nagradni igri.

Organizator nagradne igre bo pridobljene podatke uničil v roku 15 dni od dneva prevzema nagrade.

 

 1. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE

7.1 Vse pritožbe in reklamacije rešuje izvajalec nagradne igre. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci nagradne igre pošljejo na e-mail lahkojetvoj@kraski-prsut.eu. V primeru utemeljenih pritožb se izvajalec nagradne igre zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca nagradne igre.

7.2 Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

 

 1. SPREMEMBE

8.1 Izvajalec nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

 

Ljubljana, 11. 10. 2019

Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.