Logo

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V STILSKEM NATEČAJU ZA NAJBOLJ IZVIREN POGRINJEK S KRAŠKIM PRŠUTOM

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V STILSKEM NATEČAJU ZA NAJBOLJ IZVIREN POGRINJEK S KRAŠKIM PRŠUTOM

»Kraški pršut. Ponosni, da je naš. Lahko je tudi vaš.«

OPOZORILO: S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženec potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih pogojih in pravilih sodelovanja v stilskem natečaju »Kraški pršut. Ponosni, da je naš. Lahko je tudi vaš.«.

  1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1 Skladno s temi Splošnimi pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri prireja Gospodarsko interesno združenje (GIZ) Mesne industrije Slovenije, stilski natečaj za najbolj izviren pogrinjek s kraškim pršutom. »Kraški pršut. Ponosni, da je naš. Lahko je tudi vaš.«. (v nadaljevanju stilski natečaj).

1.2 Opis nagradnega natečaja ter Splošni pogoji in pravila sodelovanja v stilskem natečaju so objavljeni na www.kraski-prsut.eu.

1.3 Nagradna igra bo potekala na spletni strani www.kraski-prsut.eu in družbenem omrežju Facebook https://www.facebook.com/GIZkraskiprsut/ (nakup izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju) od 6. 12. 2018 do vključno 31. 12. 2018 do 23. ure.

  1. DEFINICIJE POJMOV

2.1 Organizator nagradnega natečaja je Gospodarsko interesno združenje (GIZ) Mesne industrije Slovenije, Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenija. Izvajalec nagradnega natečaja je Studio Marketing International, marketinška agencija, d.o.o., Podmilščakova ulica 25, 1000 Ljubljana, Slovenija.

2.2 Splošni pogoji in pravila nagradnega natečaja definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci lahko sodelujejo v nagradnem natečaju.

2.3 Udeleženec nagradnega natečaja in/ali nagrajenec je lahko le polnoletna fizična oseba, ki želi sodelovati v nagradnem natečaju, se strinja s Splošnimi pogoji in pravili nagradnega natečaja ter poda točne osebne podatke v vseh korakih nagradnega natečaja in prevzema nagrade. V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in izvajalca nagradne natečaja ter zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja. Otroci in mladoletni lahko sodelujejo s privolitvijo staršev.

  1. POTEK NAGRADNEGA NATEČAJA

3.1 Za sodelovanje v nagradnem natečaju mora udeleženec nagradnega natečaja poznati Splošne pogoje in pravila nagradnega natečaja ter se z njimi strinjati. Sodelovanje v nagradnem natečaju se šteje kot potrditev, da udeleženec pozna ter se strinja s Splošnimi pogoji in pravili nagradnega natečaja.

3.2 V nagradnem natečaju udeleženec sodeluje na naslednji način:

Na elektronski naslov lahkojetvoj@kraski-prsut.eu ali v zasebno sporočilo na www.facebook.com/GIZkraskiprsut/ pošlje fotografijo svojega pogrinjka, stajlinga ali narezka s kraškim pršutom. V ožji izbor se bodo uvrstili samo avtorski prispevki. S sodelovanjem udeleženec izjavlja, da je on avtor in lastnik fotografije ter da soglaša z javno objavo.

S sodelovanjem se udeleženec v nagradnem natečaju strinja s Splošnimi pogoji in pravili nagradnega natečaja ter daje izvajalcu nagradnega natečaja dovoljenje za uporabo svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

3.4 Vsak udeleženec lahko v nagradnem natečaju sodeluje le z eno fotografijo. Če obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradnem natečaju z uporabo različnih elektronskih naslovov, Facebook profilov ali drugih osebnih podatkov, jo lahko izvajalec nagradnega natečaja nemudoma in nepreklicno izključi iz nagradnega natečaja.

3.5 Izmed vseh udeležencev nagradnega natečaja, ki sodelujejo po pogojih iz točke 3.2, bo 3-članska komisija (sestavljajo jo predstavniki organizatorja GIZ Mesne industrije Slovenije in izvajalca marketinške agencije Studio Marketing International) 3. januarja 2019 izbrala najboljšo fotografijo. Nagrajenec bo s strani izvajalca nagradnega natečaja o rezultatih žrebanja obveščen po elektronski pošti (na e-naslov, s katerim je sodeloval v nagradni igri) oziroma v zasebno sporočilo na Facebooku (na profil, s katerega je sodeloval). Objavljen bo na spletni strani www.kraski-prsut.eu in družbenem omrežju Facebook www.facebook.com/GIZkraskiprsut/ najpozneje v roku 8 dni po žrebanju.

  1. NAGRADA

4.1 Nagrado podarjajo proizvajalci, ki sodelujejo v projektu »Kraški pršut. Ponosni, da je naš.«.

4.2 Nagrada je celo stegno kraškega pršuta s kostjo.

4.3 Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

  1. OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV IN NAGRAJENCA

5.1 Nagrajenec glavne nagrade mora pred prejemom nagrade izvajalcu nagradnega natečaja posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka). Nagrajenec se obvezuje izvajalcu sporočiti svojo davčno številko ter izrecno in brezpogojno dovoljuje izvajalcu, da njegove osebne podatke in davčno številko posreduje pristojnemu davčnemu organu za namen odmere dohodnine. Nagrajenec je do nagrade upravičen, če se pisno odzove v roku 21 dni od prejema obvestila organizatorja in javi vse podatke, potrebne za prevzem nagrade. Če organizator v navedenem času nagrajenčevega odgovora ne prejme, se šteje, da se je nagrajenec nagradi odpovedal.

5.2 Če nagrajenec ne navede pravilnih osebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnega koli drugega nadomestila.

5.3 Nagrajenec nagradnega natečaja se s sodelovanjem v nagradnem natečaju strinja, da se njegova fotografija, ime, priimek in kraj bivanja v primeru, da prejme nagrado, javno objavijo (na spletni strani www.kraski-prsut.eu in družbenem omrežju Facebook www.facebook.com/GIZkraskiprsut/). Prav tako dovoli objavo morebitnega foto in video materiala, ki bi nastal v času prejema oziroma koriščenja nagrade. Zmagovalna fotografija, ime, priimek in kraj bivanja nagrajenca ter morebiten foto in video material s prejema in koriščenja nagrade lahko ostanejo javno objavljeni tudi po končanju koriščenja nagrade oz. tudi, če se nagrajenec nagradnega natečaja odloči svoje sodelovanje v nagradni igri preklicati.

5.4 Nagrajenec nagradnega natečaja se strinja, da na organizatorja prenese vse materialne avtorske pravice za pripravo morebitnega foto in video materiala, ki je nastal v času njegovega prevzema ali koriščenja nagrade. Z navedeno dodelitvijo in prenosom organizator nagradnega natečaja pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do foto in video materiala. Organizator nagradnega natečaja pridobi tudi univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakorkoli drugim, pridobljenim v času predaje in koriščenja nagrade brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno posredovanje foto in/ali video materiala, kot določi organizator nagradnega natečaja po lastni presoji.

5.5 Nagrado bo predal organizator nagradnega natečaja po predhodnem dogovoru z nagrajencem (osebno ali po pošti).

5.6 Organizator nagradnega natečaja si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: – se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, – se ugotovi, da je udeleženec nagradnega natečaja sodeloval v nagradnem natečaju v nasprotju s Splošnimi pogoji in pravili nagradnega natečaja.

  1. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

6.1 Nagrajenec nagradnega natečaja dovoljuje javno objavo svoje zmagovalne fotografije, imena, priimka in kraja bivanja.

6.2 S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženec dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov (to je zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje), skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007UPB1). Organizator bo podatke, ki jih pridobi od sodelujočih v nagradnem natečaju, uporabljal izključno za naslednje namene: • izvedba nagradnega natečaja; • komuniciranje v zvezi z izvedbo nagradnega natečaja s sodelujočimi po e-sporočilih; • objava nagrajencev na spletni strani nagradnega natečaja in v e- sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim v nagradnem natečaju.

Organizator nagradnega natečaja bo pridobljene podatke uničil v roku 15 dni od dneva prevzema nagrade.

  1. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE

7.1 Vse pritožbe in reklamacije rešuje izvajalec nagradnega natečaja. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na e-mail lahkojetvoj@kraski-prsut.eu. V primeru utemeljenih pritožb se izvajalec nagradnega natečaja zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca nagradnega natečaja.

7.2 Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

  1. SPREMEMBE

8.1 Izvajalec nagradnega natečaja lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

 

Ljubljana, 6. 12. 2018

Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.